UAB „ERUMPO” ĮGYVENDINO PROJEKTO „Biolustų technologija vėžio žymenų detekcijai” MTTP VEIKLAS

UAB „ERUMPO” ĮGYVENDINO PROJEKTO „Biolustų technologija vėžio žymenų detekcijai” MTTP VEIKLAS

Nuo 2013-11-28 iki 2015-09-30 UAB “Erumpo” įgyvendino mokslinių tyrimų projektą „Biolustų technologija vėžio žymenų detekcijai” (Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-122), pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT”.

Projektas yra bendrai finansuojamas panaudojant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas. Skirta paramos lėšų suma – 92158,83 eurai.

Projektas buvo vykdomas drauge su partneriu – Fizinių ir technologijos mokslų centru (FTMC), kuris jau disponuoja visomis mokslinėmis žiniomis ir pagrindinėmis technologinėmis priemonėmis, reikalingomis bandymų prototipo sukūrimui.

Projekto metu buvo siekiama sukurti naujus, greitus, nebrangius ir neinvazinius diagnostikos metodus, kurie sudarytų galimybę diagnozuoti ryškius intraepitelinius gimdos kaklelio pokyčius (HSIL) jau pirmojo pacientės apsilankymo pas ginekologą metu, o sukurtas savęs testavimo metodas, kaip patrauklus ir prieinamas kiekvienai moteriai, paskatintų kreiptis į ginekologus nedelsiant. Atlikus diagnostinių biolusto charakteristikų analizę, nustatytas labai geras metodo jautrumas (daugiau nei 90 proc.). Jautrumas – rodiklis, apibūdinantis diagnostikos metodo tikslumą ir rodantis tikimybę, kad sergančio žmogaus tyrimo duomenys patvirtina ligą, t.y. sukurta technologija yra efektyvi diagnozuojant gimdos kaklelio patologiją. Nors šiame etape taip pat buvo nustatytas nepakankamas specifiškumas, t.y. tikimybė kad diagnostikos metodu aptikti tam tikri žymenys tikrai būdingi tik sergančiam žmogui, tyrimų rezultatai patvirtinos sukurtos technologijos potencialą kuriant naujas efektyvias sistemas, skirtas pirminės sveikatos priežiūros vietoms. Atlikus MTTP veiklas buvo identifikuoti šie tolimesni tyrimų ir techninio tobulinimo etapai, kurie yra būtini produkto pateikimui į rinką:

1.                         Klinikinių mėginių paėmimo ir apdorojimo technologija.

2.                         Biolusto prototipo validavimas galimų klientų aplinkoje.

3.                         Bandomosios gamybos parengimas.